PŘÍSPĚVKY 2023/24

Členský příspěvek na rok 2023/24

ve výši Kč 3.800,- uhraďte prosím do 1.10. 2023 na  č.ú.: 35-1341704369 / 0800,  VS: 1408011, Popis transakce: Jméno a příjmení hráče. Je možné uhradit bankovním převodem i ve 2 splátkách po Kč 1.900,- (splatnost 1. části do 1.10.2023 a splatnost 2. části do 1.3.2024).

Členský příspěvek na rok 2024/25 byl stanoven ve výši Kč 4.000,-.

80% DOTACE MĚSTA na basketbalové PŘÍSPĚVKY za rok 2024 pro naše hráče!

TATRAN Kohoutovice, z.s. se registroval do Brno iD pro rodičovské vouchery. Spoluúčast rodičů jsme nastavili na minimálně možné: a to 20% z vlastních prostředků a 80% z dotace města. Postup i podmínky pro uplatnění najdete na odkazu do Brno iD:

www.brnoid.cz/cs/rodicovske-vouchery

Pro případ této dotace lze žádat o kredity na basketbalové příspěvky na celý kalendářní rok najednou. To znamená za celý rok 2024 jsou členské příspěvky stanoveny na 4.000,-Kč

Pokud někdo ještě nezaplatil čl. příspěvek za 1.pololetí 2023/24, už plaťte s využitím voucheru jen 800,- Kč a požádejte o rodičovský voucher na částku 3.200,- Kč

Pozn.: Kč 200,- z ročního členského příspěvku je určena pro klub TATRAN Kohoutovice a od roku 2020 odvádíme za každého hráče i 200,- do ČBF. Zbytek bude použit výhradně pro potřeby basketbalové mládeže - pronájmy tělocvičen, úhrada zápasů, materiálové vybavení apod. Příjmy z členských příspěvků nepokryjí celý roční rozpočet basketbalové mládeže, počítáme s dotacemi od mateřského klubu TATRAN Kohoutovice, municipalit, ČBF a privátního sektoru.

Přihláška do Basketbalového oddílu Tatran Kohoutovice Přihláška do BO Tatran oficiální.doc (37376)

GDPR - Prosíme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů: GDPR Basket.pdf (113300) děkujeme.