PŘÍSPĚVKY 2019

Členský příspěvek na rok 2019

ve výši Kč 3.500,- uhraďte prosím do 2. 2. 2019 na  č.ú.: 35-1341704369 / 0800,  VS: 1408011, Popis transakce: Jméno a příjmení hráče

Je možné uhradit bankovním převodem i ve 2 splátkách po Kč 1.750,- (splatnost 1. části do 2. 2.2019 a splatnost 2. části do 7. 7. 2019).

Členské příspěvky jsou stanoveny vždy na kalendářní rok, ale lze na ně pohlížet jako na běžné pololetní platby školního roku, jen se může v pololetí změnit částka (jako v případě letošního školního roku - za 1.pololetí šk.roku 2018/19 je příspěvek 1.700,-, za 2.pololetí šk.roku 2018/19 je navýšení na 1750,-).

Pozn.: Kč 150,- (od roku 2019 - 200,-) z ročního členského příspěvku je určena pro klub TATRAN Kohoutovice. Zbytek bude použit výhradně pro potřeby basketbalové mládeže - pronájmy tělocvičen, úhrada zápasů, materiálové vybavení apod. Příjmy z členských příspěvků nepokryjí celý roční rozpočet basketbalové mládeže, počítáme s dotacemi od mateřského klubu TATRAN Kohoutovice, municipalit, ČBF a privátního sektoru.

Členský příspěvek na rok 2018

ve výši Kč 3.400,- uhraďte prosím do 2. 2. 2018 na  č.ú.: 35-1341704369 / 0800,  VS: 1408011, Popis transakce: Jméno a příjmení hráče. Je možné uhradit bankovním převodem i ve 2 splátkách po Kč 1.700,- (splatnost 1. části do 2. 2.2018 a splatnost 2. části do 7. 7. 2018).

Pro děti, které začaly hrát v průběhu roku, bude klubem stanovena individuální výše příspěvku.

Přihláška do Basketbalového oddílu Tatran Kohoutovice Přihláška do BO Tatran oficiální.doc (37376)

GDPR - Prosíme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů: GDPR Basket.pdf (113300) děkujeme.